Πόσα χρήματα δαπανά η Ελλάδα για τον πολιτισμό της; (infographic)

Η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ανακοίνωσε σήμερα τα ποσοστά από τις συνολικές δαπάνες που προορίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.

Με μεγάλη λύπη, αλλά και χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη, διαπιστώσαμε πως η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση στις δαπάνες για τον πολιτισμό.

Η Λετονία κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό στις υπηρεσίες πολιτισμού με με δαπάνες από το κράτος ύψους 2.8%, ενώ ακολουθεί η Ουγγαρία με 2.7% και η Εστονία με 2.4%. Το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε στη χώρα μας με 0.03%. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η Κύπρος με 0.5%, η Ιταλία και η Πορτογαλία με 0.6%.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν δεδομένα από το 2018, ενώ είναι πολύ πιθανό φέτος τα πράγματα να είναι ακόμη χειρότερα καθώς ο κορωνοϊός αδίκως έβαλε την τέχνη σε ακόμη χειρότερη μοίρα.

Πάμε να δούμε το διάγραμμα όπως δημοσιεύτηκε από την EUROSTAT και περιγράφει τις δαπάνες για τον πολιτισμό ανά χώρα.

Δυστυχώς, απέχουμε πολύ από το να αλλάξει αυτή η εικόνα.